Công tắc dòng chảy là gì

Công tắc dòng chảy là gì?

trong hệ thống PCCC sprinkler tại mổi tầng người ta thường đặt một cái van điện từ và một công tắc dòng chảy vậy ý nghĩa của việc đó là gì

Công tắc dòng chảy
Công tắc dòng chảy

Công tắc dòng chảy gồm thân và đai ôm, khi có nước chảy qua sẽ đẩy lá lật tác động vào công tắc có tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở, qua đó báo tín hiệu có nước chảy qua hay không

Hệ thống spinkler là hệ thống chống cháy tự phun. Mỗi đầu spin có thể tự vỡ để phun nước. Khi đầu spin vỡ, một dòng nước sẽ tạo ra. Nếu gắn công tắc dòng chảy và theo dõi nó thì hệ báo cháy có thể biết được khu vực nào đang cháy và hệ chữa cháy tự động spinkler đang hoạt động. Phân tích như trên chắc bạn cũng hiệu ý nghĩa của công tắc dòng chảy là thế nào.
Van điện từ như bạn nói thực ra không phải. Người ta thường gắn mỗi tầng một van công có công tắc theo dõi đóng mở để hệ báo cháy hay một hệ hiện thị nào khác có thể báo cho người vận hành biết là van tổng tầng đang mở hay đóng. Điều này rất quan trọng vì trong PCCC, tất cả các thiết bị đều phải ở trạng thái sẵn sàng (ready ststus) phải không bạn.
Ngoài ra, để kiểm tra công tắc dòng và van còn tốt hay không, người ta còn gắn một van xả. Khi mở van xả, công tắc dòng chảy tác động khi van cổng mở, hệ thống spinkler sẵn sàng hoạt động!

Trong một số công trình, người ta lắp thêm trên đường ống xả 1 van điện từ. Thay vì phải đến mỗi tầng mở van xả bằng tay để kiểm tra hệ thống người ta có thể ngồi ở phòng điều khiển kích hoạt mở van điện từ ở bất cứ tầng nào để kiểm tra.

công tắc dòng chảy là để kiểm soát dòng chảy nó sẽ báo về tủ điều khiển trung tâm để biết được tại vị trí nào các đầu Sprinkler đang hoạt động. Còn về cái van gắn tại nhánh cấp cho từng khu vực cần bảo vệ bằng đầu Sprinkler theo tôi nó chỉ có tác dụng đóng và cô lập mà thôi vì van này luôn luôn ở trạng thái mở để nước có thể đến các đầu sprinkler. Trong trường hợp cháy có thể xảy ra tại các khu vực khác nhau vì vậy để tập trung nước và tránh các tổn thất áp lực tại nhưng chỗ không cần thiết, người ta sẽ đóng các van đó tại những khu vực không bị cháy để tập trung cho khu vực bị cháy mà thôi

Trong hệ thống PCCC Sprinkler in Việt Nam thường dùng đường ướt (luôn luôn có nước trong đường ống) dùng Flow Switch để kiểm tra nước trong đường ống (nếu nước không có sẽ báo alarm) để đảm bảo hệ thống luôn sẳn sàng và đây cũng là thiết bị bất buộc để kiểm định hệ thống PCCC Sprinkler.van điện từ nếu dùng thường mở thì chủ yếu để sửa chửa hệ thống

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.